tekstylia.jpg

General directions regarding maintenance of Torpol products

Torpol products can be machine washed at up to 30°C and then either tumble- or air-dried.

Before washing make sure to fasten any velcro belts, buckles, etc. Also, it is recommended to wash products with any metal fixtures separately as the presence of such objects might cause damage to other products during laundry.

 

Sort and wash the products according to their colors. In particular, it is recommended to wash white products separately. 

For more information, please refer to the detailed maintenance guidelines, specific to the particular products.

General directions regarding maintenance of Evolon® material

Due to the extremely high sorption properties of Evolon®, allowing for the absorption of the amount of liquid equivalent to 400% of the fabric mass, it is recommended that the amount of water during washing is checked and adjusted if necessary!​

Maintenance of products with knitted wool and earnets​​

Products featuring knitted wool (saddlecloths, saddle pads, pads, protectors) as well as earnets can be machine washed at up to 30°C, on a “wool” or “delicate” cycle, using mild detergents recommended for wool.

Air or tumble dry on a setting for wool or delicates. The products must not be dried on any heater or in the direct, strong sunlight.

In case of Hoof Care and Leg Care products, make sure to remove inserts from the products before washing. For the best results, the inserts and the products should be washed and dried separately according to the above directions.

 • Excessive drying of a sheepskin product leads to stiffening and deformation of the product and subsequent loss of its characteristics and performance. 

 • Both washing and drying of knitted wool products at high temperatures causes felting or otherwise compacting of the wool fibers.

Maintenance of products with covers, i.e. Memory Pad, Latex Pad, Corrective Pad, etc.

Prior to performing maintenance of pads, open the product cover and remove the foam inserts. After removal of the inserts, pads should be taken care of according to the general directions regarding the maintenance of Torpol products.

The inserts do not require as frequent maintenance as covers. If needed, they can be dipped in warm water (up to 30°C) with mild detergent, then rinsed to remove all detergent and air-dried.

After complete drying, the inserts should be placed inside the cover in a manner ensuring their even distribution, making sure they are not wrinkled or curled.

 

 

Maintenance of magnetic products 

Magnetic products should be maintained according to the general directions regarding the maintenance of Torpol products.

The exceptions are the products with zipped pockets and those with Bioflex Mega Spiral (NMB) magnets. It is recommended to remove the magnets prior to washing.

After drying the magnets should be reinserted in the appropriate pockets.

.

Maintenance of stable products

Prior to performing maintenance of stable products make sure to remove all such elements as polyurethane inserts, wooden bars, etc. Empty all pockets, fasten velcro bands and zippers, then follow the general directions regarding maintenance of Torpol products.  

After drying the removed elements should be reinserted in the appropriate spots.

 

Additional information:

 • Loss of hair in knitted wool products is a natural process.

 • Knitted wool and sheepskin products have a distinct, natural smell.

 • The NMA and NMB magnets do not lose their properties during maintenance. The NMA magnets are properly protected and placed in the products permanently. They should not be removed during maintenance.

 • It is recommended to wash products with velcro, zippers, metal elements, etc. in a washing bag or net. That way the products and their elements will not get damaged as well as they will not damage other products washed or dried at the same time.

 • Delicate products, such as earnets, should be washed in bags.

 • Following the above instructions will considerably prolong the use of Torpol products. 

Wskazania ogólne dotyczące zasad konserwacji wyrobów marki Torpol

Produkty Torpol można prać w pralce w temperaturze do 30°C, a następnie suszyć mechanicznie w suszarce lub w sposób tradycyjny.

 

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu taśm typu rzep czy zamków. Trzeba też mieć na względzie, że metalowe zapięcia mogą spowodować uszkodzenia innych produktów. Z tego powodu zaleca się, aby wyroby, posiadające wyżej opisane elementy, a także podobne były konserwowane osobno.

 

Wskazane jest grupowanie produktów pod względem kolorystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów białych, które należy prać osobno.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi, dotyczącymi zasad konserwacji wybranych grup produktowych.

Konserwacja wyrobów z materiałem Evolon®

W związku z niezwykle wysoką chłonnością materiału Evolon® oraz jego zdolnością absorbowania cieczy do 400% własnej masy, zaleca się kontrolę ilości wody  pralce i ewentualne jej uzupełnienie!

Konserwacja wyrobów z dzianiną wełnianą, ze skórą owczą oraz nauszników

Produkty ze skórą owczą lub dzianiną wełnianą (czapraki, pady /podkładki pod siodło, ochraniacze), a także nauszniki można prać w pralce w temperaturze do 30°C, ustawiając program dla wełny przy użyciu delikatnych środków przeznaczonych do prania wełny.

Możliwe jest suszenie w suszarce bębnowej przy zastosowaniu programu do wełny. Można też suszyć w sposób tradycyjny na powietrzu. W żadnym przypadku nie należy suszyć bezpośrednio na kaloryferze, na innych urządzeniach grzejących, czy bezpośrednio na mocnym słońcu.

Z ochraniaczy typu Hoof Care lub Leg Care przed przystąpieniem do konserwacji należy wypiąć wkłady wewnętrzne, a następnie, w celu uzyskania lepszych efektów, prać i suszyć je osobno, zgodnie z powyższymi wskazaniami.

 • Przesuszenie wyrobu ze skórą owczą prowadzi do zesztywnienia (odkształcenia) produktu, a w konsekwencji do utraty jego właściwości użytkowych. 

 • Wysoka temperatura, zarówno prania, jak i suszenia w przypadku wyrobów z dzianiną wełnianą powoduje filcowanie (zbijanie się) włókien.

Konserwacja wyrobów w pokrowcach, tj. Pad Memory, Pad Lateksowy, Pad Korygujący itp.

Przed przystąpieniem do konserwacji padów (podkładek pod siodło) należy rozpiąć pokrowiec i wyjąć z niego piankowe wkłady. Z pozbawionymi wkładów padami należy postępować zgodnie ze wskazaniami ogólnymi, dotyczącymi konserwacji wyrobów Torpol.

Wkłady nie wymagają tak częstej konserwacji jak pokrowce. W razie potrzeby można je zamoczyć w wodzie w temperaturze nie wyższej niż 30°C z dodatkiem delikatnych środków piorących, odczekać, zmienić wodę, płukać do momentu pozbycia się detergentów, a następnie wysuszyć w sposób tradycyjny.

Po wysuszeniu wszystkich elementów wewnątrz pokrowca należy umieścić wkłady, formując je w taki sposób, aby były równomiernie rozłożone. Należy pamiętać, że nie powinny być zagniecione czy pofałdowane.

 

 

Konserwacja wyrobów magnetycznych

Z wyrobami magnetycznymi należy postępować zgodnie ze wskazaniami ogólnymi, dotyczącymi konserwacji wyrobów Torpol.

Wyjątek stanowią z zapinanymi na zamek kieszeniami oraz , w których umieszczone zostały magnesy spiralne Bioflex Mega Spiral (NMB). Przed praniem zalecane jest ich wyjęcie.

Po wysuszeniu produktów należy rozmieścić magnesy we właściwych miejscach.

Konserwacja wyrobów stajennych

Przed przystąpieniem do konserwacji wyrobów stajennych należy usunąć elementy, takie jak: wkłady poliuretanowe – w torbach, drewniane drążki – w torbach, wieszakach. Opróżnić wszystkie kieszenie, etc., zapiąć rzepy, zamki itd., a następnie postępować zgodnie ze wskazaniami ogólnymi, dotyczącymi konserwacji wyrobów Torpol.

Po wysuszeniu produktów należy ponownie umieścić wkłady, drążki i inne elementy ruchome we właściwych miejscach.

 

Dodatkowe informacje:

 • Baranizowanie się i uwalnianie się włosa w wyrobach z dzianiną wełnianą jest procesem naturalnym.

 • Dzianiny wełniane oraz skóry owcze posiadają specyficzny zapach.

 • Magnesy typu NMA i NMB nie tracą swoich właściwości w trakcie procesu konserwacji. Magnesy typu NMA zostały odpowiednio zabezpieczone, a następnie umieszczone w wyrobach w sposób trwały. Nie wyjmuje się ich w trakcie konserwacji.

 • Produkty z zapięciami typu rzep dobrze jest umieścić w worku do prania, dzięki czemu nie zniszczymy zarówno ich, a także innych wyrobów, pranych lub suszonych w tym samym czasie.

 • Delikatne produkty typu nauszniki zalecamy konserwować w workach do prania.

 • Stosowanie się do powyższych zaleceń w znacznym stopniu wydłuży czas użytkowania wyrobów marki Torpol.

ul. Rzemieślnicza 10
Łapalice, 83-300 Kartuzy

T +48 58 694 98 00
F +48 58 694 98 15

HOME

O NAS

KONIE

PIES I KOT

TECHNOLOGIE

AMBASADORZY

KATALOGI

© 2020 by Torpol Sp. z o.o., all rights reserved